Współpraca Evoltec z AB Micro!

Współpraca Evoltec z AB Micro!

16/05/2018

7 „Efficiency Days” to konferencja organizowana przez AB Micro dedykowana firmom zainteresowanym optymalizacją procesów
inżynieryjnych oraz produkcyjnych w duchu przemysłu 4.0.

Program EPLAN zapewnia bezkolizyjny przepływ danych, które pozwalają maszynom Komax wyprodukować wcześniej zaprojektowane
wiązki bez konieczności dodatkowych ustawień parametrów maszyny.

Automatyzacja procesu produkcyjnego z maszyną Zeta Komax to m.in.:

  • redukcja czasu przygotowania produkcji – schematy zaprojektowane w EPLAN można wysłać bezpośrednio do maszyny
  • wyeliminowanie kosztów logistyki związanej z przygotowaniem do produkcji – automat jest wyposażany we wszystkie
    niezbędne elementy do produkcji zlecenia
  • kontrola jakości wykonanych wiązek zapewniająca najwyższą jakość produktu

„Efficiency days” to możliwość zapoznania się z korzyściami, które niesie za sobą wdrożenie nowoczesnych technologii
w przedsiębiorstwie.