Automaty do produkcji wiązek

Komax

Zeta 630

Kompleksowa obróbka przewodów o przekrojach od 0,22 - 6 mm2. Produkcja zestawu gotowych i opisanych przewodów do montażu w szafie sterowniczej. Automatyzacja produkcji seryjnej w sekwencji skracająca czas produkcji nawet o 50 procent.
Komax

Zeta 640/650

Kompleksowa obróbka przewodów o przekrojach od 0,22 - 6 mm2 (AWG 24-10) z możliwością rozbudowy do 13 modułów. Automatyzacja produkcji seryjnej w sekwencji skracająca czas produkcji nawet o 50 procent.